Judo är bra för alla

Som förälder till ett barn med lite särskilda behov letade vi länge efter fritidsaktivitet som skulle fungera. Judo är det bästa som vi har gjort. Det har tränat den sociala förmågan att fungera i grupp och att lyssna och respektera dem man har omkring sig samt att våga kontakt då de flesta övningar görs i par och trots att det kräver ett visst mått av beröring så är det ju dräkten som är verktyget och då blir allt mycket lättare.  Koncentrationen har blivit mycket bättre eftersom behovet av att ha kontroll på vad alla gör hela tiden försvinner när alla i gruppen ska lyssna, titta, göra samma saker. Kontinuitet och rutin på vad man ska göra och hur man gör det på träningarna skapar avslappning som främjar glädjen över att klarar av att träna med andra utan att känna sig utanför. Hon är mycket mer självsäker nu när hon har en aktivitet att gå till precis som de andra och faktiskt fungerar även med nya barn som kommer till träningarna och vill gärna vara med och visa hur man gör. Hon har blivit ännu mer empatisk och engagerad än vad hon tidigare varit både i skolan och hemma och gör gärna övningar från träningen hemma på en madrass. Vår dotters grovmotorik har utvecklats enormt, tidigare sprang hon stelt och gärna med raka ben, nu är hon mycket mjukare och både, springer, kastar, faller och klarar övningarna bättre på träningen men även skolan har påtalat skillnaden på gymnastiken.

Tack vare helt fantastiskt engagerade tränare har vårt barn äntligen en aktivitet som fungerar i en suverän barngrupp i blandade åldrar där alla lär sig att ha roligt men också hänsyn, respekt och kamratskap vilket ofta är svårt för ett barn med särskilda behov för det sociala samspelet är för komplext för dem att förstå och då kan man känna sig utanför. Men det har aldrig hänt här då värdegrunderna lärs ut till alla barnen från början genom både praktik och teori. Trots sina svårigheter räknar hon med att kunna gradera sig till hösten och med den hjälp och peppning samt lite enskild träning och uppmärksamhet som hon får kommer hon säkert att klara det galant.