Om Aikido

Aikido är en japansk kampsport som grundats av Morihei Ueshiba (1883-1969). Aikido bygger på att man använder motståndarens kraft i försvaret emot denne. Detta innebär att man inte använder aikido i syftet att attackera, utan enbart för att försvara sig. I och med detta så kan man inte
tävla i aikido.

Anfallsteknikerna man använder i träningen tillhör inte aikidon, de används bara för att försvararen ska kunna träna aikidotekniker. Endast försvaret i träningen är aikido.

Aikido ska kännetecknas av följsamhet, att leda den anfallande kraften förbi sitt mål, till ett slut där ingen skadats.