Medlemsavgifter

Medlemsavgifter Aikido och Judo

  • Fortsättning vuxna/ungdomar (från och med 10år) 700:-/termin
  • Fortsättning barn/ungdomar (till 10år) 500:-/termin
  • Nybörjare vuxna/ungdomar (från och med 15år) 700:-/termin
  • Nybörjare barn/Ungdomar (till 15år) En termin 500:-/termin

Inga rabatter på termins- och träningsavgifter 

För åldersbestämning  gäller: För vårterminen gäller den ålder som man hade den 31december året omedelbart före innevarande termin. För höstterminen är åldern den man hade den 30juni samma år.

Efter första terminen i nybörjargrupp räknas man tillhöra ”fortsättning” oavsett om man fortfarande tränar i en nybörjargrupp eller i fortsättningsgrupp.

Sätt in avgiften på Postgiro 175009-0 eller på Swish 123 559 22 74

Ange aikido/judo, namn samt träningsgrupp i meddelandefältet.