Jubileumsläger i Aikido 10-11 november.

IF Dojo Norrköping 40 år!
IF Dojo Norrköping firar 40-årsjubilieum i höst och då kommer aikidosektionen att anordna ett jubileumsläger under ledning av  Ulf Evenås 7 Dan lördagen den 10-11 november. Lägret är öppet för alla som tränar aikido

Läs mer i själva inbjudan för lägret : (Läger Ulf E 2012)