Årsmöte!

Dojo Norrköping välkomnar alla medlemmar till årsmöte.
Torsdagen den 21/3 kl. 18:15.
Vi samlas i dojon.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 5/3.
En vecka innan årsmötet kommer verksamhets-, förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finnas tillgängliga i dojon för medlemmarna.

Välkomna!