Vårens avslutning och graderingar – Judoinfo nr 85 a

Här kommer Judoinfo nr 85 a med infomation om vårens avslutning och graderingar.

Judoinfo nr 85 a