Välkomna på Årsmöte!

IF Dojo Norrköping välkomnar alla medlemmar till årsmöte tisdagen den 19/4 kl. 19:00 Vi träffas i träningslokalen. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 3/4. 

Verksamhets-, förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga i dojon 1vecka innan årsmötet. 

Välkomna!