Kategoriarkiv: aikido

Inbjudan till Dangraderingsläger med Ulf Evenås 7 dan

Aikido Dojo Norrköping
inbjuder till dan graderingsläger under ledning av Shihan Ulf Evenås 7 dan
Lägret är öppet för alla
Tid: 2-3 december 2023
Lördag 2/12 11:00 – 12:15
13:15 – 14:30
14:45 – 16:00
Dangradering 16:15 –
Söndag 3/12 09:30 – 10:30
10:45 – 12:00
12:45 – 14:00


Plats: Dojo Norrköping Sporthallens C-sal, Albrektsvägen 21
Logi: Efter eget arrangemang.

Lägerkostnad: Hela lägret 600kr
En dag 400kr

Anmälan: Aikido Dojo Norrköping
Kimmo Osen
kimmo.osen@gmail.com
Tel. 070-5883353
www.dojo.nu
Övrigt:
Tag med bokken och jo.
Lördag kväll gemensam middag!
Vi behöver er anmälan senast den 24 november.
Glöm inte att graderingen måste anmälas i förväg!

Välkomna!

Dangraderingsläger

Aikido Dojo Norrköping inbjuder till dan graderingsläger under ledning av Shihan Ulf Evenås 7 dan.

Lägret är öppet för alla

Tid: 26-27 november 2022

Lördag 26/11
11:00 – 12:15
13:15 – 14:30
14:45 – 16:00
Dan gradering 16:15 –

Söndag 27/11
09:30 – 10:30
10:45 – 12:00
12:45 – 14:00

Plats: Dojo Norrköping Sporthallens C-sal, Albrektsvägen 21
Logi: Efter eget arrangemang.
Lägerkostnad:
Hela lägret 600kr
En dag 400kr
Anmälan: Aikido Dojo Norrköping

Kimmo Osen
kimmo.osen@gmail.com
Tel. 070-5883353
www.dojo.nu

Övrigt: Tag med bokken och jo.
Lördag kväll gemensam middag!
Vi behöver er anmälan senast den 18 november.
Glöm inte att graderingen måste anmälas i förväg!
Välkomna!

Välkomna på Årsmöte!

IF Dojo Norrköping välkomnar alla medlemmar till årsmöte tisdagen den 19/4 kl. 19:00 Vi träffas i träningslokalen. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 3/4. 

Verksamhets-, förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga i dojon 1vecka innan årsmötet. 

Välkomna!

Årsmöte

Välkomna på årsmöte!

IF Dojo Norrköping välkomnar alla medlemmar till årsmöte tisdagen den 23/3 kl. 19:00. Vi träffas i träningslokalen och sprider ut oss. Om vi överskrider maxantal flyttar vi till intilliggande lokal. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 15/3. Verksamhets-, förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga i dojon 1 vecka innan årsmötet. Välkomna!

Inställt aikidoläger

INSTÄLLT!

Tyvärr måste vi meddela att vårt Traditionsenliga lägret med Shihan Ulf Evenås 7 dan  i Norrköping blir inställt i år!
Vi har väntat in i det sista men har nu beslutat att ställa in på grund av Corona pandemin.
Hoppas vi ses nästa år istället!

Med anledning av utbrottet av Coronavirus – Information från Judoförbundet

(Denna information delas även med aikidosektionen)

Hej!

Vi önskar er alla välkomna tillbaka till en fortsatt härlig träningstermin efter sportlovet. 

Coronavirus utbrottet är som ni vet en ny influensa som spridit sig till många länder. För att minska risken för spridning och allvarlig sjukdom är det viktigt att vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer som finns på (https://www.folkhalsomyndigheten.se/). 

Det viktigaste är som vanligt att tvätta händerna med tvål och vatten samt sprita av dem ofta, att inte peta sig i ansiktet eller klia sig i ögonen när man inte har nytvättade händer. Bra information och svar på frågor finns att läsa på denna länken (https://www.health.harvard.edu/blog/as-coronavirus-spreads-many-questions-and-some-answers-2020022719004?fbclid=IwAR2XWOIlpVO2FhpMTzR6XEzofhfpH3j08xaFLdWZWesGcrUyX4cpIBhHjVI). 

De som har symptom på smitta (feber, hosta och andningssvårigheter) bör ringa till 1177 vårdguiden för att få vägledning om vad den ska göra. De som har frågor om Coronaviruset och smittspridning i allmänhet kan ringa till 113 13 där finns alltid möjlighet att få information och svar på frågor. Vad vi vet om virusets möjlighet till överlevnad på ytor pekar på att de överlever några timmar på olika ytor. Vi vet också att man kan vara smittad utan att ha symptom. 

Alltså rekommenderar vi de barn och vuxna som varit i något av de coronadrabbade områdena (Vilka områden det rör sig om finns listat på webbplatsen Krisinformation.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats) att göra ett träningsuppehåll på 14 dagar efter hemkomsten. Det vill säga den tid det beräknas ta tills man inte smittar andra. Just nu pekar allt på att barn under 15 år klarar coronaviruset bra men det finns begränsad kunskap om de kan smitta andra barn eller vuxna. Eftersom judo är en fullkontaktsport där vi kommer väldigt nära varandra är risken stor att träning med en som smittar skulle kunna medföra en ökad smittorisk. Sprid gärna informationen i era klubbar/distrikt.

Vänliga hälsningar, Arbetsgruppen för idrottsmedicin


Svenska Judoförbundet

Huvudkontoret
Tel. 018 – 430 05 10
 
Swedish Judo Federation
Head Office
Telephone:      +46 18 430 05 10
E-mail:               info@judo.se
Site:                    www.judo.se