Årsmöte

Välkomna på årsmöte!

IF Dojo Norrköping välkomnar alla medlemmar till årsmöte tisdagen den 23/3 kl. 19:00. Vi träffas i träningslokalen och sprider ut oss. Om vi överskrider maxantal flyttar vi till intilliggande lokal. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 15/3. Verksamhets-, förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga i dojon 1 vecka innan årsmötet. Välkomna!