Jubileumsläger med Ulf Evenås 10-11 november.

Aikido Dojo tackar Shihan Ulf Evenås 7 dan för ett mycket bra och inspirerande läger helgen 10-11 november. Vi är mycket tacksamma för den fina träningen Ulf ger oss.

Lördagen avslutades med svartbältesgradering. Vi gratulerar Miro från Örebro till 1:a dan.
Christian från Karlstad till 2:a dan och Lars från Göteborg till 3:e dan.

Lördag kvällen avslutades på Japansk restaurang där klubben som nu fyller 40 år fick fina gåvor från gästerna.En av gåvorna är en liten blankett i trä från byggnaden –Dojon- i den jordbävnings drabbade staden Iwama Japan för något år sedan. Själva Dojon blev delvis förstörd, men är nu återuppbyggd .

Gunnar