Aikido – Gradering, terminsavslutning, sommarträning och kursstart i höst.

Onsdag 4/6 gradering och terminsavslutning . Graderingen startar kl. 18.00.

Sommarträning måndagar juni kl.18-19.
Juli uppehåll.
Augusti sommarträning måndagar kl. 18-19.

Ordinarie träning startar 18/8