Gradering Aikido

Följande har graderat i Aikido:

6 kyu
Per Söderbom
Annette käfling
Johan Andersson
Stefan Wikström

9 kyu
Oskar Söderbom
Gustav Söderbom
Johanna käfling
Susanne käfling
Lovisa käfling

10 kyu barn
Linus Wikström