Årsmöte

Dojo Norrköping välkomnar alla medlemmar till årsmöte torsdagen den 21/3 kl. 18:00.
Vi träffas i kansliet.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 14/3.

Verksamhets-, förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga i dojon 1 vecka innan årsmötet.

Välkomna!