Välkomna på årsmöte!

IF Dojo Norrköping välkomnar alla medlemmar till

årsmöte måndagen den 18/3 kl.18:00.
Vi träffas i träningslokalen.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen

den 10/3

Verksamhets-, förvaltningsberättelser, revisorns berättelse,
verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner med
styrelsens yttrande finns tillgängliga i dojon 1vecka innan
årsmötet.

Välkomna!